Mastervolt solar

Mastervolt in stuurgroep Nationaal Actieplan Zonnestroom

De Nederlandse solar industrie krijgt dit decennium de thuismarkt waar zij al zo lang naar smacht. Een breed cluster van  overheden, bedrijven en kennisinstellingen heeft de handen ineengeslagen om via het Nationaal Actieplan Zonnestroom, waar Mastervolt stuurgroepdeelnemer van is, in 2020 vier gigawatt geïnstalleerd vermogen in Nederland gerealiseerd te hebben. Het actieplan moet dit najaar gepresenteerd worden.

De activiteiten voor het Nationaal Actieplan Zonnestroom zijn eind vorig jaar van start gegaan. Energiekennisbedrijf KEMA -gemotiveerd door de KNCV die in 2009 al een rondetafelbijeenkomst hield over de toekomst van zonnestroom en het creëren van een omvangrijke Nederlandse markt – bracht een breed cluster van stakeholders in een aantal workshops bij elkaar. Ten grondslag aan deze bijeenkomsten lag het ‘Dutch National Survey Report Photovoltaics’ dat KEMA in opdracht van het Agentschap NL voor het IEA eind 2010 opleverde. In dit rapport werd het Nederland PV-landschap in beeld gebracht, van de thuismarkt tot het bedrijfsleven.

Visiedocument

Eind maart kwamen vertegenwoordigers van de industrie, overheid, energiebedrijven, bouwwereld en subsidieverstrekkers nogmaals bijeen om input te leveren voor een visiedocument ter voorbereiding van het Nationaal Actieplan Zonnestroom. Via zogenaamde expertgroepen – te weten Componenten & Techniek; Overheid; Netimpact & Energiemarkt en Bouw, Installatie & Projectontwikkeling – werd op basis van stellingen gediscussieerd over manieren hoe de 4 gigawatt doelstellingen gehaald worden. Half juni is inmiddels op basis van de verschillende sessies het visiedocument opgeleverd. Met dit document en de Roadmap Zon op Nederland als basis zal KEMA, de stuurgroep van het Nationaal Actieplan Zonnestroom en de rest van de deelnemers het actieplan ontwikkelen. In het najaar van 2011 is de presentatie van dit actieplan voorzien.

U kunt voor vragen contact op nemen met Jasper Lemmers of Kees van den Ende van KEMA.

U mag natuurlijk ook contact met Mastervolt opnemen.