Mastervolt solar

Sponsoring Concept House Prototype

Mastervolt is sponsor Concept House Prototype project

Samen met diverse partners uit het bedrijfsleven werken onderzoekers van de TU Delft aan de ontwikkeling en prototyping van een innovatief appartementenbouwconcept. Concept House is een ontwerpend onderzoeksproject: in een periode van drie jaar wordt een bouwsysteem uitgewerkt waarmee plug & play, energieneutrale appartementen tegen marktconforme prijzen kunnen worden geleverd. De bouw en monitoring van een 1:1 prototype vormt een belangrijk onderdeel van het ontwikkelings- en optimalisatietraject.

Mastervolt levert twee Sunmaster XS3200 omvormers die in de woning aangesloten worden op de ICOSUN Universal systemen van Icopal BV. Deze flexibele dunne filmCopper Indium Gallium diSelenide (CIGS) laminaten zijn geïntegreerd in de dakdelen, om op die manier de woning van stroom te voorzien. Het elektriciteitsnet functioneert als back-up.

Men heeft de volgende doelstellingen voor het project Concept House Prototype geformuleerd:

  • Concept House wil vernieuwing in de bouw stimuleren;
  • werkt daarin samen met de industrie;
  • is gericht op duurzaamheid en industrialisatie;
  • ontwikkelt bouwinnovaties voor een breed publiek;

Door prefabricage is hoogkwalitatieve bouw mogelijk met een kortere bouwtijd. Het uiteindelijke resultaat zijn betaalbare appartementen, waarvan de energielasten tot het minimum worden beperkt.

Nominatie voor de Delft Innovation Award
Samen met een twintigtal andere innovaties van de TU Delft is het project Concept House Prototype genomineerd voor een valorisatieprijs van € 20.000,-. Op de webpagina van de Delft Innovation Awards vindt u ons promofilmpje, en kunt u uw stem uitbrengen.

Voor meer informatie: http://www.concepthouse.bk.tudelft.nl/